THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông - 07/04/2018

1. EE16A211, 221

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad (KTV) EE16A211 13/04/2018 18H00 101    
EE16A211. 13/04/2018 18H00 101    
EE16A221 13/04/2018 18H00 101    
EE16A221. 13/04/2018 18H00 101    
EE16A221.. 13/04/2018 18H00 101    
2 Điều khiển số EE16A211 17/04/2018 18H00 501    
EE16A211. 17/04/2018 18H00 501    
EE16A221 17/04/2018 18H00 501    
EE16A221. 17/04/2018 18H00 501    
EE16A221.. 17/04/2018 18H00 501    
3 Chuyên đề Labview EE16A211 18/04/2018 18H00 101    
EE16A211. 18/04/2018 18H00 101    
EE16A221 18/04/2018 18H00 101    
EE16A221. 18/04/2018 18H00 101    
EE16A221.. 18/04/2018 18H00 101    
4 Thiết bị cảm biến EE16A211 24/04/2018 18H00 501    
EE16A211. 24/04/2018 18H00 501    
EE16A221 24/04/2018 18H00 501    
EE16A221. 24/04/2018 18H00 501    
EE16A221.. 24/04/2018 18H00 501    
5 Mô hình hóa mô phỏng EE16A211          
EE16A211.          
EE16A221          
EE16A221.          
EE16A221..          

 

2. EE16A231

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết bị điện tử y sinh EE16A231 22/04/2018 7H30 501    
EE16A231. 22/04/2018 7H30 501    
2 Vi mạch điện tử EE16A231 22/04/2018 9h30 501    
EE16A231. 22/04/2018 9h30 501    

 

3. TD15A3.1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TD15A3.1 22/04/2018 7h30 501    
2 Mô hình hóa mô phỏng TD15A3.1 22/04/2018 9h30 101    
3 Chuyên đề Labview TD15A3.1 23/04/2018 18h00 101    

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch đào tạo QP-AN cho khóa liên thông 2017
  • Lịch thi học kỳ 2 Khoa Điện - Ô tô
  • Lịch học Tiếng Nhật cho SV đăng ký đợt 2
  • Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)
  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"