THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018 - 27/03/2018

  Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-ĐHĐA-NCKH ngày 12/03/2018 về việc tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên (SV) cấp trường năm học 2017 – 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu Khoa học SV và Cách mạng công nghệ 4.0”.

1. Đối tượng
         SV thuộc tất cả các khoa yêu thích khoa học và ứng dụng khoa học vào học tập, thực tiễn.

2. Địa chỉ và thời hạn nộp bài
          SV nộp bài viết về khoa (Trợ lý/ Giáo vụ khoa nhận). Trưởng khoa phân công giảng viên biên tập, lựa chọn các bài có chất lượng gửi về phòng Khoa học qua email (nckh@donga.edu.vn) và bản giấy (Phòng 308). Các khoa hoàn thiện và nộp về phòng Khoa học trước ngày 08/05/2018.

3. Khen thưởng
          BTC Hội nghị sẽ xem xét khen thưởng cho những sinh viên tích cực tham gia báo cáo trong Hội nghị.

4.Yêu cầu

Lãnh đạo khoa thường xuyên theo dõi và đôn đốc cố vấn học tập (CVHT) thông báo cho SV lớp biết và nộp bài theo đúng qui định và thời hạn nêu trên.

            CVHT thông báo SV lớp biết và phối hợp với khoa để tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho SV tham gia báo cáo NCKH.

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch đào tạo QP-AN cho khóa liên thông 2017
  • Lịch thi học kỳ 2 Khoa Điện - Ô tô
  • Lịch học Tiếng Nhật cho SV đăng ký đợt 2
  • Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)
  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"