THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Lịch giao ban BCS lớp tháng 1/2018 - 18/01/2018

1. Họp giao ban BCS lớp Khối Chính quy (ban ngày)

   - Thời gian: 08h00 hoặc 14h00, thứ 6, ngày 19/01/2018
             (Các lớp có lịch học buổi chiều tham dự họp buổi sáng, các lớp có lịch học buổi sáng tham dự họp buổi chiều)
   - Địa điểm: Hội trường Edison
 
   - Chuẩn bị nội dung: Thầy Bạch Ngọc Dương + Cô Phan Thị Ngọc Liên
   - Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng Tứ
   - Thư ký: Thầy Nguyễn Hồng Định
   - Thành phần tham dự:
      + BGH (phát biểu chỉ đạo)
 
      + LĐ phòng QLĐT&CTSV, phòng CSVC&ĐT, phòng TC-KT
      + BCS các lớp chính quy (ban ngày)

 
2. Họp giao ban BCS lớp Khối Liên thông (ban đêm)

   - Thời gian: 16h30, thứ 7, ngày 20/01/2018
   - Địa điểm: Hội trường Edison
 
   - Chuẩn bị nội dung: Thầy Bạch Ngọc Dương + Cô Phan Thị Ngọc Liên
   - Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng Tứ
   - Thư ký: Thầy Nguyễn Hồng Định
   - Thành phần tham dự:
      + BGH (phát biểu chỉ đạo)
 
      + LĐ phòng QLĐT&CTSV, phòng CSVC&ĐT, phòng Tài chính - Kế toán
      + BCS các lớp liên thông (ban đêm)


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)
  • Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor
  • Chương trình làm phong bao lì xì gây quỹ cho SV có hoàn cảnh khó khăn
  • Vé xe Tết dành cho sinh viên khó khăn
  • THông báo hội thi “Nét đẹp Sinh Viên Đông Á”
  • Lịch nghỉ Tết Âm Lịch 2018
  • Lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2018
  • Thông báo lịch ôn thi liên thông 7/1/2017 Khoa Điện
  • Thông báo Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 Khoa Điện
  • Thông báo chương trình " Ngàn hoa tri ân"