THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Lịch giao ban BCS lớp tháng 1/2018 - 18/01/2018

1. Họp giao ban BCS lớp Khối Chính quy (ban ngày)

   - Thời gian: 08h00 hoặc 14h00, thứ 6, ngày 19/01/2018
             (Các lớp có lịch học buổi chiều tham dự họp buổi sáng, các lớp có lịch học buổi sáng tham dự họp buổi chiều)
   - Địa điểm: Hội trường Edison
 
   - Chuẩn bị nội dung: Thầy Bạch Ngọc Dương + Cô Phan Thị Ngọc Liên
   - Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng Tứ
   - Thư ký: Thầy Nguyễn Hồng Định
   - Thành phần tham dự:
      + BGH (phát biểu chỉ đạo)
 
      + LĐ phòng QLĐT&CTSV, phòng CSVC&ĐT, phòng TC-KT
      + BCS các lớp chính quy (ban ngày)

 
2. Họp giao ban BCS lớp Khối Liên thông (ban đêm)

   - Thời gian: 16h30, thứ 7, ngày 20/01/2018
   - Địa điểm: Hội trường Edison
 
   - Chuẩn bị nội dung: Thầy Bạch Ngọc Dương + Cô Phan Thị Ngọc Liên
   - Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng Tứ
   - Thư ký: Thầy Nguyễn Hồng Định
   - Thành phần tham dự:
      + BGH (phát biểu chỉ đạo)
 
      + LĐ phòng QLĐT&CTSV, phòng CSVC&ĐT, phòng Tài chính - Kế toán
      + BCS các lớp liên thông (ban đêm)


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch đào tạo QP-AN cho khóa liên thông 2017
  • Lịch thi học kỳ 2 Khoa Điện - Ô tô
  • Lịch học Tiếng Nhật cho SV đăng ký đợt 2
  • Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)
  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng