THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ phục vụ APEC - 11/11/2017

Căn cứ công văn số : 2962 /SGDĐT-CTrTT ngày 30/10/2017 của sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng V/v cho HSSV nghỉ học phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, 

nay Phòng QLĐT&CTSV trường Đại học ĐÔng Á thông báo cho Sinh viên tất cả các lớp được nghỉ học cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ học: Ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2017

2. Sau thời gian nêu trên SV học tập lại bình thường theo thời khóa biểu.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)
  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"
  • Hội thảo Khoa học quốc tế CEBMM và ICEBA 2018
  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)