THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo xét học bổng Hoa Anh Đào 2017 - ĐH Đông Á - 28/09/2017

Hồ sơ gồm có:

     6.1. Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu thống nhất).

    6.2. Bản điểm được in từ web nhà trường.
    6. 3.Các xác nhận của phòng hoặc khoa về việc đóng góp của SV (theo mẫu thống nhất)
     6.4. Xác nhận của lớp và GVCN về sự ưu tú của SV, của địa phương về trách nhiệm cộng đồng( theo mẫu thống nhất)
    6. 5. Bản sao các giải thưởng (nếu có) đã đạt được trong các kỳ thi tin học, ngoại ngữ được tổ chức trong tỉnh hoặc ở cấp quốc gia.
    6. 6. Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương.
 
Địa điểm nôp: Phòng CT HSSV
Thời hạn nộp: 7/10/2017


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"
  • Hội thảo Khoa học quốc tế CEBMM và ICEBA 2018
  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)
  • Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor
  • Chương trình làm phong bao lì xì gây quỹ cho SV có hoàn cảnh khó khăn
  • Vé xe Tết dành cho sinh viên khó khăn
  • THông báo hội thi “Nét đẹp Sinh Viên Đông Á”
  • Lịch giao ban BCS lớp tháng 1/2018
  • Lịch nghỉ Tết Âm Lịch 2018