THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo xét học bổng Hoa Anh Đào 2017 - ĐH Đông Á - 28/09/2017

Hồ sơ gồm có:

     6.1. Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu thống nhất).

    6.2. Bản điểm được in từ web nhà trường.
    6. 3.Các xác nhận của phòng hoặc khoa về việc đóng góp của SV (theo mẫu thống nhất)
     6.4. Xác nhận của lớp và GVCN về sự ưu tú của SV, của địa phương về trách nhiệm cộng đồng( theo mẫu thống nhất)
    6. 5. Bản sao các giải thưởng (nếu có) đã đạt được trong các kỳ thi tin học, ngoại ngữ được tổ chức trong tỉnh hoặc ở cấp quốc gia.
    6. 6. Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương.
 
Địa điểm nôp: Phòng CT HSSV
Thời hạn nộp: 7/10/2017


<<<

  

Thông tin liên quan

  • THông báo hội thi “Nét đẹp Sinh Viên Đông Á”
  • Lịch giáo ban BCS lớp tháng 1/2018
  • Lịch nghỉ Tết Âm Lịch 2018
  • Lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2018
  • Thông báo lịch ôn thi liên thông 7/1/2017 Khoa Điện
  • Thông báo Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 Khoa Điện
  • Thông báo chương trình " Ngàn hoa tri ân"
  • Thông báo nghỉ phục vụ APEC
  • Thông báo khám sức khỏe cho SV nhập học 2017
  • Thông báo Cuộc thi cắm hoa mừng 20/11 năm 2017