THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo BHYT đầu khóa 2017 - 26/08/2017

 

THÔNG BÁO
V/v triển khai mua Bảo hiểm sinh viên
 
 
 


Kính gửi:   Quý vị phụ huynh

                              
 
-        Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 kỳ họp thứ 10 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên;
-        Căn cứ công văn số 5374/UBND-VX ngày 05/09/2011 của UNBD thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên;
-        Căn cứ thông báo kết luận số 192/TB-VP ngày 01/08/2012 của UNBD thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên trên địa bàn thành phố;
-        Căn cứ nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội về việc tăng lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/7/2017;
Nhằm thực hiện đúng quy định Luật Bảo hiểm y tế và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên (SV) của Trường Đại học Đông Á. Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu bảo hiểm của năm học 2017 - 2018 cho tất cả SV theo quy định của Nhà nước.
1.      Mức phí thu bảo hiểm y tế:
Số tiền đóng = Mức lương cơ sở ( tại thời điểm đóng tiền) x 4,5 % x Số tháng tham gia
Trong đó:    Sinh viên đóng 70%.
Nhà nước hỗ trợ 30%
Mức thu của một sinh viên trong 1 tháng là: 1.300.000 đ x 4,5% x 70% = 40.950 đ
Mức thu cụ thể như sau:

TT
Các khoản mục
Số tiền
Bảo hiểm có hiệu lực
(từ ngày đến ngày)
Ghi chú
1
Bảo hiểm y tế
491.400
01/10/2017 đến 30/09/2018 (12 tháng)
Bắt buộc
2
Bảo hiểm thân thể
80.000
01/10/2017 đến 30/09/2018 (12 tháng)
Tự nguyện
Tổng cộng
571.400
 
 

2.      Thời gian nộp bảo hiểm     : Từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 14/09/2017
3.      Địa điểm và hình thức nộp: SV nộp trực tiếp cho Cố vấn học tập tại lớp học
Bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi SV. Kính đề nghị Quý vị phụ huynh phối hợp với Nhà trường đôn đốc SV thực hiện đúng quy định. Những SV đã có thẻ BHYT theo diện chính sách như: Hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ..., hoặc SV đang làm việc tại các cơ quan đơn vị đã được đơn vị mua bảo hiểm đều không thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm tại trường (SV thuộc đối tượng này cần photocopy thẻ BHYT nộp cho CVHT tại lớp).
Tất cả SV có thể tham gia Bảo hiểm thân thể. Phụ huynh cần khuyến khích SV tham gia nhằm hỗ trợ chi phí khi SV gặp tai nạn, ốm đau.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"
  • Hội thảo Khoa học quốc tế CEBMM và ICEBA 2018
  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)
  • Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor