THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Lịch thi tuyển sinh ĐH hệ vừa học vừa làm 2017 - 24/06/2017

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY VỪA LÀM VỪA HỌC

KHÓA THI NGÀY 17-18/06/2017

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

13h30 Ngày 17/06/2017

410

 

Điều dưỡng đa khoa

7h30 Ngày 18/06/2017

Anh văn

13h30 Ngày 18/06/2017

 2

 Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

13h30 Ngày 17/06/2017

 416

 

 

Nghiệp vụ lưu

 trữ

7h30 Ngày 18/06/2017

Anh văn

13h30 Ngày 18/06/2017


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch đào tạo QP-AN cho khóa liên thông 2017
  • Lịch thi học kỳ 2 Khoa Điện - Ô tô
  • Lịch học Tiếng Nhật cho SV đăng ký đợt 2
  • Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)
  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng