THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo tập trung các lớp Liên thông về Đồ án tốt nghiệp - 22/11/2016

Khoa CNKT Điện Điện tử thông báo tập trung các lớp Liên thông Khóa 14 và 15 về Đồ án tốt nghiệp

Thời gian: 8h tối thứ 7, 26/11/2016

Địa điểm: Phòng 708

Nội dung:

 •  Hướng dẫn về các giấy tờ thủ tục khi làm thực tập tốt nghiệp
 • Hướng dẫn đăng ký đề tài tốt nghiệp
 • Hướng dẫn mẫu báo cáo tốt nghiệp
 • Lấy giấy giới thiệu của trường đi thực tập tốt nghiệp

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Diễn giả quốc tế tập huấn về "Thực hành đàm phán quốc tế"
 • Thông báo khảo sát cựu sinh viên
 • Công việc làm thêm cho sinh viên
 • Phân công hướng dẫn DATN và TTTN khóa Liên thông 15A2.1
 • Thông báo triệu tập BCH chi đoàn tham gia kỷ niệm 9/1
 • Lễ hội chào năm mới 2017
 • Mốc thời gian thực tập và đồ án tốt nghiệp của SV liên thông A2 và A3 năm học 2016-2017.
 • Hội thảo quốc tế "Thành tựu công nghệ xanh cho chuỗi thực phẩm sạch"
 • Thông báo thời gian họp giao ban BCS lớp tháng 12/2016
 • Thông báo thời gian làm thẻ cho SV khóa 16 lần cuối