THẾ MẠNH CỦA KHOA
Giới thiệu Khoa CNKT Điện Điện tử - 11/07/2017

 

Khoa CNKT Điện - Điện tử đào tạo các chuyên ngành: Điện tự động, Điện tử - Viễn thông, CNKT Ô tô, CNKT Điều khiển tự động hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Cơ sở thí nghiệm khang trang của khoa CNKT Điện Điện tử (phần 2)
  • Điện Tự động - Thu nhập cao, nhiều việc làm?
  • Nhiều cơ hội việc làm về Điện - Điện tử
  • Cơ sở thí nghiệm khang trang, đầy đủ của khoa CNKT Điện Điện tử
  • Sinh viên Khoa CNKK Điện Điện tử với các sân chơi sáng tạo trong và ngoài nước
  • Sinh viên khoa CNKT Điện Điện tử đi thực tập thực tế có lương trong thời gian đang học
  • SV Khoa CNKT Điện Điện tử với đam mê NCKH
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: lựa chọn phù hợp xu thế xã hội
  • Ngành điện – điện tử vì mục tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao
  • Nhu cầu nhân lực Điện - Điện tử ngày càng cao