LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Ban tư vấn tuyển sinh:

Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Trần Tuấn
Nguyễn Thanh Tuyết Hoa
0913.498.067
0903.486.081
tuant.ts@donga.edu.vn
hoantt.ts@donga.edu.vn
Khoa CNKT Điện-Điện tử
Điện thoại: 05113.828.559
Nguyễn Lê Hoàng
Lê Viết Vĩnh
Nguyễn Hữu Thị Vân
0983.743.721
0903.522.967
0905.811.077
hoangnl@donga.edu.vn
vinhlv@donga.edu.vn
vannht@donga.edu.vn

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI