Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ GD&ĐT

 

Sắp xếp 
< TRỞ LẠI 1 của 1 TỚI >
    File Ngày Kích thước  
Quy chế học sinh sinh viên ngoại trú số 27.2009 09/24/2016 02:57 95 K TẢI VỀ
Quy chế công tác sinh viên thông tư số 10.2016 09/24/2016 02:56 154 K TẢI VỀ
Nội quy học đường 2016 Quyết định số 211 09/24/2016 02:55 74 K TẢI VỀ
TTLT số 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH_Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86 06/08/2016 01:28 314 K TẢI VỀ
Nghị định số 86-2015-NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí năm học 2015 - 2016 đến 2020 - 2021 06/08/2016 01:28 111 K TẢI VỀ
Thông tư số 16-2015-TT-BGDĐT Ban hành Quy chế Đánh giá rèn luyện của người học 06/08/2016 01:27 60 K TẢI VỀ
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2015-2016 12/23/2015 09:13 1198 K TẢI VỀ
Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 12/23/2015 09:01 273 K TẢI VỀ
Quyết định 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 08/31/2015 03:38 29 K TẢI VỀ
Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 03/19/2015 08:54 29 K TẢI VỀ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ 03/19/2015 08:54 8 K TẢI VỀ
Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 03/19/2015 08:28 54 K TẢI VỀ
Quy định Công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN (50/2007/QĐ-BGDĐT) 03/18/2015 11:19 46 K TẢI VỀ
Quy định Công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (31/2009/TT-BGDĐT) 03/18/2015 11:15 1988 K TẢI VỀ
Quy định Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (46/2007/QĐ-BGDĐT) 03/18/2015 11:12 78 K TẢI VỀ
Quy chế Ngoại trú của HS, SV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy (27/2009/TT-BGDĐT) 03/18/2015 11:06 958 K TẢI VỀ
Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HS, SV các cơ sở giáo dục đại học và trường TCCN hệ chính quy (60/2007/QĐ-BGDĐT) 03/18/2015 11:03 62 K TẢI VỀ
Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học (55/2012/TT-BGDĐT) 03/18/2015 11:01 70 K TẢI VỀ
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (43/2007/QĐ-BGDĐT) 03/18/2015 10:59 136 K TẢI VỀ
< TRỞ LẠI  1 của 1  TỚI >
  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao