Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CÁC BIỂU MẪU

 

Thumbnail
PHỤ LỤC 1 - Phiếu đánh giá KQ Rèn luyện SV
Tác giả :: Nguyễn Hồng Định
Ngày :: Sáu 09/22/2017 @ 11:12

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
Thumbnail
PHỤ LỤC 2 - Bảng nhận xét SV ở ngoại trú
Tác giả :: Nguyễn Hồng Định
Ngày :: Sáu 09/22/2017 @ 11:08

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
Thumbnail
PHỤ LỤC 3 - Bảng TH KQ Rèn luyện SV theo học kỳ và năm học
Tác giả :: Nguyễn Hồng Định
Ngày :: Sáu 09/22/2017 @ 11:06

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
Thumbnail
PHỤ LỤC 4 - Bảng TH kết quả rèn luyện SV toàn khóa học
Tác giả :: Nguyễn Hồng Định
Ngày :: Sáu 09/22/2017 @ 11:03

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
Thumbnail
BIỂU MẪU 03 - Biên bản họp xét kết quả Đánh giá rèn luyện SV
Tác giả :: Nguyễn Hồng Định
Ngày :: Sáu 09/22/2017 @ 11:03

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
< TRỞ LẠI  1 của 9  TỚI >
  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao