Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LỊCH THI
Lịch thi Tốt nghiệp cuối khóa bậc Cao đẳng liên thông 1.5 năm - 17/02/2012

Hệ chính quy - Khóa 2010 - 2012

Ngày thi: 11/03/2012

Thời gian thi:

 • Buổi sáng từ 07h00;
 • Buổi chiều từ 13h00

Ngày 10/03/2012: Nhà trường niêm yết danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và danh sách phòng thi tại bảng thông báo.

Sinh viên thực hiện mặc đồng phục và mang thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi.

STT Ngành đào tạo Môn thi Buổi thi Phòng thi
1. Công nghệ KT Điện Lý thuyết tổng hợp Sáng B211,
B212,
B213
Kỹ năng chuyên môn Chiều
2. Quản trị kinh doanh Lý thuyết tổng hợp Sáng B214,
B215
Kỹ năng chuyên môn Chiều
3. Quản trị văn phòng Lý thuyết tổng hợp Sáng B216
Kỹ năng chuyên môn Chiều
4. Tin học ứng dụng Lý thuyết tổng hợp Sáng B311
Kỹ năng chuyên môn Chiều Room 1
5. Công nghệ KT Xây dựng Cầu đường Lý thuyết tổng hợp Sáng B312,
B313
Kỹ năng chuyên môn Chiều
6. Công nghệ KT Xây dựng DD & CN Lý thuyết tổng hợp Sáng B315,
B316
Kỹ năng chuyên môn Chiều
7. Kế toán Lý thuyết tổng hợp Sáng B411, B412,
B413, B414,
B415, B416
Kỹ năng chuyên môn Chiều
8. Du lịch:
- Quản trị lữ hành
Lý thuyết tổng hợp Sáng B113
Kỹ năng chuyên môn Chiều
9. Du lịch:
- QTKD Khách sạn - Nhà hàng
Lý thuyết tổng hợp Sáng B114
Kỹ năng chuyên môn Chiều
10. Phòng dự trữ B514
11. Phòng Hội đồng HTT2


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên tin học đợt 1 năm học 2014 - 2015
 • Lịch thi lại tốt nghiệp Kỹ thuật viên Tin học đợt 1 năm học 2013 - 2014
 • Lịch thi tốt nghiệp (Lần 2) bậc TCCN 2 năm & 2.3 năm - Hệ chính quy - Khóa 2011-2013
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc Liên thông TCCN lên CĐ - Khóa học 2012 - 2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa học 2012-2015
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông CĐ lên ĐH - Khóa học 2012-2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Lần 2 (bổ sung & điều chỉnh) - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa 2011-2014
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Đại học 2.5 năm - Đợi 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 •   PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

     Website: http://donga.edu.vn/daotao