THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học RMIT - 21/03/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/ TB-ĐHĐA                                                                    Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học RMIT

    Căn cứ tình hình thực tế giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ giảng viên (CBGV) và sinh viên (SV) Trường Đại học Đông Á,
    Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Đông Á. Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV và SV về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử do thư viện ĐH RMIT chia sẻ như sau:
Cơ sở dữ liệu Đại học RMIT bao gồm 2 nguồn tài nguyên điện tử tài liệu tiếng Anh gồm:
    - RMIT Repository :  nguồn tài liệu cung cấp các luận văn, luận án
    -RMIT Open Educational resources : là nguồn tài liệu mở gồm cung cấp tài liệu cho ngành  kỹ thuật, tin học, điều dưỡng… Các thầy cô vào website thư viện: www.thuvien.donga.edu.vn, chọn biểu tượng Đại học RMIT sẽ tìm kiếm nguồn tài liệu mình cần.
Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:  Thư viện Đại học Đông Á
Cô: Lê Thị Hiệp. Email: hieplt@donga.edu.vn Điện thoại: 0982.678.157.
Cô: Nguyễn Thị Thùy. Email: thuynt@donga.edu.vn Điện thoại: 0941.903392.
Cô: Trần Thị Quỳnh Châu: chauttq@donga.edu.vn Điện thoại:0166.889.7006

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
-BGH (báo cáo);                                                                                                Đã ký   
-Các phòng, khoa.
- Toàn thể GVCB và SV;            
-Lưu: VT,TV.                                                                                     TS. DƯƠNG TẤN DIỆP
 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học UDA 2018
 • Lớp nhận thức về Đảng 2018
 • Hội nghị nhiếp ảnh trong xu hướng hội nhập
 • Hội thi “Nét đẹp Sinh viên Đông Á”
 • Hội thảo quốc tế ITAM tại Đại học Đông Á
 • Xuân yêu thương - vé xe Tết dành tặng sinh viên khó khăn
 • TB thời gian nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018
 • Chương trình học bổng e-MBA dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế ĐH Đông Á
 • Hội thảo “Tăng cường các hoạt động dinh dưỡng lâm sàng và nguồn nhân lực dinh dưỡng”
 • ĐH Đông Á hợp tác đào tạo MBA với ĐH Benedictine (Mỹ)
 •   KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

     Website: http://donga.edu.vn/cntp