GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

         
Bột ngọt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013   Hóa học trong công nghiệp thực phẩm, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1997   Tinh bột - Khai thác và ứng dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007
 
         
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002   Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các quy trình công nghệ sau thu hoạch, NXB Đà Nẵng, 1991   Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004
 
         
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật, NXB Khoa học và kỹ thuật   Cá thịt và chế biến công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004   Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm, 1994

  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

   Website: http://donga.edu.vn/cntp