VĂN BẢN - BIỂU MẪU

 

Tìm
Mẫu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn
Thumbnail

 Kích thước File 32 K
Số lần tải về 1
Ngày Sáu 06/19/2015 @ 04:25
Tác giả Hà Cẩm Thu
EMail thuhc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
Thumbnail

 Kích thước File 53 K
Số lần tải về 0
Ngày Sáu 06/19/2015 @ 04:24
Tác giả Hà Cẩm Thu
EMail thuhc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Mẫu trang bìa Khóa luận tốt nghiệp
Thumbnail

 Kích thước File 764 K
Số lần tải về 5
Ngày Sáu 06/19/2015 @ 04:23
Tác giả Hà Cẩm Thu
EMail thuhc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quy định hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp
Thumbnail

 Kích thước File 78 K
Số lần tải về 4
Ngày Sáu 06/19/2015 @ 04:22
Tác giả Hà Cẩm Thu
EMail thuhc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Hướng dẫn sơ kết học kỳ và tổng kết năm học
Thumbnail

 Kích thước File 52 K
Số lần tải về 0
Ngày Hai 06/01/2015 @ 04:58
Tác giả Hà Cẩm Thu
EMail thuhc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 3  TỚI >
  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

   Website: http://donga.edu.vn/cntp