Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Tuyển sinh
THÔNG TIN LIÊN HỆ

 KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - SINH HỌC

Văn phòng: Phòng A103 - tầng I - khu A - Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2 221.124 (máy nhánh: 105)

Email: xott@donga.edu.vn hoặc thuhc@donga.edu.vn
 

  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

   Website: http://donga.edu.vn/cntp