THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn


Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail
Khoa CN Thực phẩm - Sinh học
Điện thoại: 02363.828.558
Hà Cẩm Thu 0905.596.877 thuhc@donga.edu.vn

 

Facebook
  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

   Website: http://donga.edu.vn/cntp