Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |        Nghiên cứu khoa học    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
Thông tin - Thông báo
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông đợt tháng 12/2017 - 07/11/2017

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/12/2017

Tổ chức ôn thi: 27/11 – 12/12/2017

Ngày thi tuyển: 16 - 17/12/2017

Link: tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/toan-canh-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh/dai-hoc-lien-thong/lien-thong-thang12-2017.html


<<<

  

Thông tin liên quan