THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông tin tuyển dụng Cán bộ - Giảng viên đợt tháng 07/2012 - 20/07/2012

STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Đường dẫn truy cập
1
Giảng viên ngành Điều dưỡng
3
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6135/ArticleId/6133/Default.aspx
2
Giảng viên ngành Sư phạm Anh
3
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6150/ArticleId/6148/Default.aspx
3
Giảng viên ngành Quản trị Nhân sự
4
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6148/ArticleId/6146/Default.aspx
4
Giảng viên ngành Xây dựng
2
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6154/ArticleId/6152/Default.aspx
5
Giảng viên ngành Điện
2
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6155/ArticleId/6153/Default.aspx
6
Cán bộ Thư viện
1
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6144/ArticleId/6142/Default.aspx
7
Cán bộ Nhân sự
1
http://donga.edu.vn/nhansu/Tuyendung/ThongtinTD/tabid/1610/cat/1100/ArticleDetailId/6139/ArticleId/6137/Default.aspx

Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 31/07/2012

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Anh Huỳnh Phan Thắng - Phụ trách nhân sự

Trường Đại học Đông Á - Số 63 Lê Văn Long, Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.531.993 - Email: thanghp@donga.edu.vn ; myntt@donga.edu.vn


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Thông báo tuyển dụng Giáo vụ
 • Thông báo tuyển dụng Cán bộ Thư viện
 • Thông báo tuyển dụng Giáo viên mầm non
 • Volunteer Coordinator
 • Thông báo tuyển dụng Chuyên viên CNTT
 • Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Xây dựng
 • Thông báo tuyển dụng Giảng viên Quản trị truyền thông tích hợp
 • Thông báo tuyển dụng Cán bộ phòng Cơ sở vật chất
 • Thông báo tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế
 • Thông báo tuyển dụng Cán bộ Hành chính nhân sự
 • Tư vấn trực tuyến