VĂN HÓA SINH VIÊN ĐÔNG Á

 1. SV ĐÔNG Á  cống hiến để tự hào về một thời tuổi trẻ
 2. SV ĐÔNG Á  nỗ lực hôm nay, thành tựu ngày mai
 3. SV ĐÔNG Á  phát huy năng lực cá nhân, nâng niu thành tựu tập thể
 4. SV ĐÔNG Á thân thiện, hợp tác, góp phần làm nên văn hoá của lớp, của trường
 5. SV ĐÔNG Á  trọng Thầy, quí Bạn, yêu Trường
 6. SV ĐÔNG Á  học say mê mỗi ngày, đọc say mê mỗi giờ
 7. SV ĐÔNG Á "thà bị điểm kém còn vinh dự hơn gian lận trong thi cử"
 8. SV ĐÔNG Á  góp ý đúng với thầy cô giáo và nhà trường để  cùng nâng cao chất lượng dạy và học
 9. SV ĐÔNG Á  kiên trì, bền chí đạt 06 mục tiêu SV Đông Á
 10. SV ĐÔNG Á  là cán bộ mẫn cán tương lai  - giỏi chuyên môn, thông thạo quản lý
 11. SV ĐÔNG Á  tuân thủ luật pháp, phòng và ngăn chặn tệ nạn xã hội
 12. SV ĐÔNG Á chia sẻ vì cộng đồng, thân thiện cùng môi trường    

SINH VIÊN ĐÔNG Á tự hào xây dựng VĂN HOÁ SINH VIÊN

BGH