Tầm nhìn của Đại học Đông Á

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Gia tăng quy mô đào tạo theo hướng lấy sinh viên đại học chính quy làm trọng tâm, đồng thời phát triển mạnh đào tạo sau đại học và các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng nhằm đưa Đông Á trở thành một trường đào tạo theo hướng thực hành có uy tín, khẳng định thế mạnh trong một số lĩnh vực đào tạo và hoạt động khác gắn liền với đổi mới quản trị trường đại học tiệm cận theo mô hình quản trị đại học tiên tiến và áp dụng triệt để CNTT trong quản lý và giảng dạy.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2015

Trường đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.

 1. Trường ĐHĐA là trường uy tín, chất lượng, tạo được niềm tin trong cộng đồng.
 2. SV ĐHĐA tự hào giỏi chuyên môn, thông thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ, giỏi kỹ năng làm việc, hiểu biết quản lý, đầy nghị lực và sẵn lòng trách nhiệm để tạo ra lợi ích nhiều nhất cho doanh nghiệp cho quốc gia.
 3. Tất cả cộng đồng đều biết và nghi nhận 100% SV của ĐHĐA có trách nhiệm cộng đồng.
 4. Xây dựng xong cơ sở 2 và 3, có đầy đủ điều kiện học tập, nghiên cứu, ký túc xá, sân chơi… cho SV.
 5. Có đóng góp của ĐHĐA vào phát triển khu vực Miền Trung được các tỉnh thành ghi nhận.
 6. Có các nghiên cứu đóng góp vào chiến lược phát triển quốc gia.
 7. 100% chương trình đào tạo là chương trình tiên tiến, gắn với nhu cầu xã hội và khu vực. 100% giảng viên ĐHĐA đều ứng dụng thông thạo phương pháp giảng dạy Hoa Kỳ.
 8. Mỗi khoa có ≥ 1.500 SV và tuyển sinh thạc sỹ, đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
 9. 100% các khoa nối kết với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu của xã hội.
 10. 100% GVCH là thạc sỹ chuyên ngành trở lên, thông thạo Anh văn, mỗi khoa đảm nhận 70 – 80% khối lượng môn học.
 11. Nhà trường giao tiếp bằng tiếng Anh và giảng dạy ≥ 30% các môn bằng tiếng Anh.
 12. SV thực sự là trung tâm, SV và khách hàng góp ý, đánh giá hoạt động của giảng viên, Ban Giám hiệu và CB – NV hàng tháng.
 13. Trở thành nhà trường điện tử.
 14. Đã có lớp SV quốc tế và SV ở Sài Gòn, Hà Nội đến học.
 15. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
 16. Đời sống cao nhất trong cộng đồng giáo dục.
 17. Thực hiện 3 công khai tốt nhất trong các nhà trường.
 18. Mô hình quản lý MEKONG IMS đi vào cuộc sống.

BGH