Sứ mệnh

Sứ mạng của trường Đại học Đông Á là giúp người học đầu tư kiến thức; Tạo dựng con đường thành công thông qua phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, có nghị lực học tập, nghiên cứu suốt đời và nâng cao lòng trách nhiệm để đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội.

ĐẦU TƯ KIẾN THỨC, BIẾN ĐỔI CUỘC SỐNG

1. Đại học Đông Á khát vọng "Tạo dựng con đường thành công", "Đầu tư kiến thức - Biến đổi cuộc sống".

2. Đại học Đông Á hướng trở thành một trong những trường có nhiều sinh viên thành công nhất thông qua các mô hình, phương thức đào tạo tiên tiến, để người học giỏi chuyên môn, thông thạo kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý, đầy nghị lực và lòng trách nhiệm, trở thành những nhà quản trị điều hành hiệu quả trong tương lai.

3. Đại học Đông Á luôn phấn đấu hết mình vì sự thành công của người học, thành công của doanh nghiệp, hạnh phúc của người thầy và sự phồn vinh của đất nước.

TẠO DỰNG CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

Hàng triệu con người từ khi sinh ra, ai cũng ước mơ sẽ trở thành nhà khoa học, nhà văn hay nhà giáo… Ai cũng muốn biến ước mơ thành hiện thực. Quá trình biến ước mơ thành hiện thực đó chúng tôi gọi là "tạo dựng con đường thành công".

Con đường thành công gồm 3 thành tố cơ bản là chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng quản lý và nghệ thuật lãnh đạo. Nói cách khác, đó chính là bức họa chân dung của mỗi con người. Nó được hình thành từ rất sớm, từ khi con người nhận ra sự khác nhau giữa bình minh và hoàng hôn, từ lứa tuổi bắt đầu hình thành nhân cách, qua lộ trình học tập, trải nghiệm được tích lũy mỗi ngày, hướng tới đạt chân dung.

Các bức họa chân dung giống nhau xưa nay rất hiếm, vì có quá nhiều kiến thức, kỹ năng, và trên cả kỹ năng là nghệ thuật, cũng đều cần trải nghiệm. Nên việc định hướng vào lĩnh vực gì, "nhà" cụ thể nào là vô cùng cần thiết, trên cơ sở đó thiết lập lộ trình học tập, làm việc, bổ sung, tích lũy, trải nghiệm hằng ngày, để hướng tới giỏi chuyên môn, thông thạo quản lý đạt mục tiêu hiệu quả và thành công!

Con đường thành công linh hoạt và thông minh như dòng nước, nhưng cũng kiên định như nước của tất cả các dòng sông đều đổ về biển cả, nó có thể xuyên qua đá, sẽ tắm mát cho những ai có nghị lực, luôn rộng mở thênh thang cho sự phát triển tài năng, chuyên môn nghề nghiệp, kỹ thuật quản lý và nghệ thuật lãnh đạo và như vậy sẽ giúp bạn làm rõ sự khác biệt giữa bạn với phần thế giới còn lại.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào    

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á

----------------------------------------------------

Sứ mạng của Trường Đại học Đông Á là "Đầu tư kiến thức phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội".

Năm 2017

The mission of Dong A university is “to provide students with knowledge for personal growth and professional skill enhancement to build roads to success and contribute to the development of the society”

2017