Khẩu hiệu hành động

(Tập trung phát huy nội lực, phát huy sức mạnh của hệ thống, mở rộng hợp tác phát triển)

1.  Năm 2007 – Người Đông Á sục sôi tinh thần học tập, ai cũng giỏi chuyên môn, giỏi công cụ, giỏi kỹ năng và quản lý.

2.  Năm 2008 – Người Đông Á văn hóa và trách nhiệm.

3.  Năm 2009 – SV và khách hàng luôn đúng.

4.  Năm 2010 – Mỗi thành viên Đại học Đông Á luôn tìm ra phương thức tốt nhất để giải quyết mọi công việc mỗi ngày, nhằm đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả đo lượng được. Tổ chức và đồng nghiệp sẽ tôn vinh, ghi nhận họ như những người anh hùng và họ có quyền yêu cầu lãnh đạo lắng nghe, giải quyết mọi nguyện vọng hợp lý. Nếu không làm được như vậy thì vô tình chính họ đã làm giảm đến thu nhập và uy tín của người đồng nghiệp thân thiết bên cạnh mình!

5.  Những thành tựu cá nhân đã góp phần mang lại cuộc sống của mỗi thành viên là rất quý. Các thành tựu cùng nhau đem lại là biểu tượng cao quý hơn cần được tưởng thưởng vì nó đã góp phần làm tăng sức mạnh của hệ thống.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào    

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á

NHỮNG CÁI "NHẤT" MÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ ĐÓNG GÓP VÀO GIÁ TRỊ CỦA ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

1.  Tận tụy nhất

2.  Trung thực nhất

3.  Hợp tác nhất

4.  Sáng tạo nhất

5.  Đóng góp nhiều nhất

6.  Ghi nhận và được ghi nhận nhiều nhất