MỤC TIÊU SINH VIÊN ĐÔNG Á

 1. Giỏi chuyên môn nghề nghiệp
 2. Thông thạo tin học
 3. Giao tiếp tốt một ngoại ngữ
 4. Có kỹ năng quản lý và làm việc chuyên nghiệp
 5. Có khả năng nghiên cứu và học tập suốt đời
 6. Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng
 7. Có khả năng cảm nhận nghệ thuật âm nhạc
 8. Làm việc tốt và thành công

MỤC TIÊU CỤ THỂ

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT)

 1. Hoàn thành đạt kết quả các tiêu chuẩn đầu ra về khối lượng kiến thức ở từng bậc học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 2. Hoàn thành các khóa huấn luyện được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 3. Đạt trình độ kỹ thuật viên tin học. Riêng bậc Trung cấp đạt trình độ tin học văn phòng.
 4. Giao tiếp tốt tiếng Anh, đạt ≥ 450 điểm tương đương TOIEC ở bậc đại học; ≥ 350 điểm tương đương TOIEC ở bậc cao đẳng; ≥ 250 điểm tương đương TOIEC ở bậc TCCN. Riêng ngành Du lịch bậc TCCN đạt ≥ 350 điểm tương đương TOIEC.
 5. Hoàn thành các khóa đào tạo về kỹ năng sống và làm việc.
 6. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo bậc học và có sản phẩm.
 7. Hoàn thành khóa học quản lý điều hành.