Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CÁC BIỂU MẪU

 

Thumbnail
Mẫu tổng hợp ĐGRL toàn khóa học
Tác giả :: Nguyễn Trọng Tùng
Ngày :: Ba 12/27/2016 @ 04:06

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
Thumbnail
Mẫu tổng hợp ĐGRL theo học kỳ 1, học kỳ 2
Tác giả :: Nguyễn Trọng Tùng
Ngày :: Ba 12/27/2016 @ 04:06

 


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)
Thumbnail
Phiếu đánh giá rèn luyện theo Thông tư số 16 - 2015 TT-BGDĐT
Tác giả :: Nguyễn Trọng Tùng
Ngày :: Ba 12/27/2016 @ 04:03

 


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)
Thumbnail
Mẫu số 2 Thông tư liên tịch số 36.2015 con chính sách
Tác giả :: Nguyễn Trọng Tùng
Ngày :: Ba 12/27/2016 @ 04:00

 


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)
Thumbnail
MẪU LÝ LỊCH SINH VIÊN
Tác giả :: Nguyễn Trọng Tùng
Ngày :: Ba 09/06/2016 @ 01:49

Add Article Summary...


đọc bài viết
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0) TẢI VỀ
< TRỞ LẠI  1 của 6  TỚI >
  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao