Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LIÊN HỆ

Bộ phận Số nội bộ Số ĐT bàn CB trực máy
Văn bằng chứng chỉ 108 3.531992 Đỗ Anh Tuấn
112 Đỗ Thế Tần
Trần Thị Thahnh Hồng
Kế hoạch, Thời khóa biểu 110 3.531992 Ngô Thế Anh Tuấn
104 Nguyễn Thị Vân Ngọc
Thư viện 119   Lê Thị Hiệp
Công tác HS-SV 115   Hoàng Ngọc Phi

  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao