Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tài chính vui lòng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán

Phòng A209, tầng 2 khu nhà A

Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3 531 991

Fax: (0511) 3 531 333