Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
HỖ TRỢ HỌC TẬP
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn lập hồ sơ công việc khi thực hiện mô hình “Công sở điện tử” - 07/09/2013

Trả lời Công văn số 870/SNV-QLVTLT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc xin ý kiến chỉ đạo đối với việc lập hồ sơ công việc khi thực hiện mô hình “Công sở điện tử”, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã có ý kiến trả lời bằng văn bản số 582/VTLTNN-TTTH ngày 23 tháng 7 năm 2010 như sau:

1. Đối với văn bản đến, sau khi nhận được ý kiến phân phối qua mạng, Văn thư cơ quan chuyển bản giấy đến người có trách nhiệm giải quyết để lập thành hồ sơ việc (không lưu văn bản đến tại Văn thư cơ quan).

2. Đối với văn bản đi, phải được in ra giấy trình người có thẩm quyền ký và phải lưu lại 02 bản bằng giấy: 01 bản lưu gốc tại Văn thư cơ quan, 01 bản chính được chuyển cho người giải quyết công việc để lập hồ sơ.

3. Đối với những việc quan trọng, thì toàn bộ văn bản có liên quan, người được giao giải quyết công việc đó phải in ra giấy và lập thành hồ sơ. Hồ sơ này sẽ được nộp vào Lưu trữ cơ quan và có thể vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn.

Đề nghị Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh theo đúng các quy định hiện hành, tránh làm mất đi những hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ./.

Nội dung chi tiết xin xem flie đính kèm dưới đây.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Vai trò của nhân viên công tác xã hội
  • Phần mềm quản lý hồ sơ “một cửa”, “một cửa liên thông” chính thức được triển khai tại UBND 56 xã, phường Đà Nẵng
  • Để "cơ chế một cửa" thông và hiệu quả hơn
  • Công tác bảo vệ bí mật nhà nước và văn thư, lưu trữ: Mối quan hệ khăng khít
  • Thủ tục: Quan nghĩ 'ngon lành', dân thấy phiền hà
  • Đà Nẵng: Chuyển phát nhanh kết quả thủ tục hành chính
  • Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và ngạch công chức chuyên ngành văn thư
  • Công tác lưu trữ tài liệu điện tử ở Việt Nam
  • Một số đặc điểm, tiêu đề thư mục, tiêu đề tập tin của tài liệu điện tử
  • Tiêu huỷ tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan: Vấn đề cần được quan tâm