GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ

        Khoa Quản trị là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường Đại học Đông Á. Cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Đại học Đông Á, khoa phát triển ngày một lớn mạnh. Hiện nay khoa Quản trị là một trong những khoa mũi nhọn của trường trong công tác đào tạo chuyên về lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị du lịch nhà hàng - khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng, luật kinh tế...  
        Đến nay, Khoa đã xây dựng và đào tạo 7 chuyên ngành là Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Du lịch, Quản trị khách sạn nhà hàng, Quản trị lữ hành.
Với định hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm, lực lượng giảng viên của Khoa không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và liên tục cập nhật các chương trình đào tạo quốc tế - đặc biệt với sự quan tâm, hỗ trợ của Trường, giảng viên trong khoa được học tập tại các trường đại học uy tín trên thế giới để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
 

Chức năng


Khoa có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị Du lịch, Quản trị khách sạn-nhà hàng, Quản trị lữ hành; đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.


Nhiệm vụ
1.  Đào tạo và giảng dạy

      Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Du lịch;
       Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa;
       Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Du lịch và các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh và Du lịch;
       Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa;
       Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh và Du lịch;
       Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
      Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành;
      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
      Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...
2.  Nghiên cứu khoa học
     Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ và các cơ quan nhà nước khác;
      Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
      Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.
3.  Quản lý nguồn nhân lực
      Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
      Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
      Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
      Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ  và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
      Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
       Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.


Tầm nhìn


Khoa Kinh tế - Du lịch, trường ĐH Đông Á Đà Nẵng  phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về kinh doanh và Du lịch ở Việt Nam với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.


Sứ mệnh


Khoa Kinh tế - Du lịch mang lại những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh cũng như lĩnh vực du lịch với các chuyên ngành như quản trị kinh doanh tổng quát, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh marketing, quản trị du lịch,  quản trị lữ hành, quản trị khách sạn-  nhà hàng. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo, và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào  sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.