Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ cơ cấu tổ chức khoa

Đội ngũ giảng viên

TS. NGUYỄN KHẮC HÙNG

Trưởng khoa

  ThS. NGUYỄN THỊ THU VÂN

Phó khoa
Email:  vanntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.010.444
Đề tài NCKH: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch ĐN

 
  TS. NGUYỄN MẬU DỰNG

Giảng viên (TG)
Email:  nguyenmaudung538@gmail.com
Điện thoại:  0914.000.310

    TS. PHẠM ĐI - Trung Quốc

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0904.441.215

 
  GS. ĐÀO XUÂN CHÚC - Nga

Giảng viên (TG)

    ThS. HÀ NGỌC ANH

Giảng viên (TG)

 
ThS. NGUYỄN THỊ THANH LINH

Giảng viên
Email:  linhntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0989.209.505

  ThS. NGUYỄN KHOA TUẤN

Giảng viên
Email:  tuannk@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.764.500
Đề tài NCKH: Từ triết học chính trị của Nho giáo đến tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi

 
  ThS. NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

Giảng viên (TG)

    ThS. NGUYỄN THỊ LINH GIANG

Giảng viên (TG)
Email:  nphuonggiang@yahoo.com
Điện thoại:  0962.655.999

 
ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Giảng viên
Email:  hant@donga.edu.vn
Điện thoại:  0988.809.747

  Lê Thị Huệ ThS. LÊ THỊ HUỆ

Giảng viên
Email:  huelt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0975.914.199

 
  ThS. PHAN KẾ VÂN

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0913.497.303

    ThS. LÊ THỊ HUỲNH - ĐH Matxcova

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0983.389.603

 
  ThS. TẠ TỰ BÌNH

Giảng viên (TG)

    ThS. NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Giảng viên (TG)

 
TS. PHAN THỊ THU NGA - ĐH Madras Ấn Độ

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0914.082.215

    ThS. HOÀNG SƠN TRÀ - ĐH Úc

Giảng viên (TG)
Email:  hoangsontra86@gmail.com
Điện thoại:  0936.331.339

 
Nguyễn Thị Lệ Thủy NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

GV hướng dẫn TH
Email:  thuyntl@donga.edu.vn
Điện thoại:  0902.768.959

    PHAN THỊ ĐÀO - Nan Yang Technological (Singapore)

Giảng viên (TG)

 
ThS. TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

Giáo vụ
Email:  hangttb@donga.edu.vn
Điện thoại:  0983.290.584