Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Tuyển sinh
CƠ CẤU TỔ CHỨC

GS.TSKH. LÊ VĂN HOÀNG - Astrakhan, LB Nga

Chủ ngành
Email:  hoanglv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.443.777

  PGS.TS. LÊ THỊ LIÊN THANH - Dijon và Anger, CH Pháp

Chủ nhiệm khoa
Email:  thanhltl@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.453.555

 
PGS.TS. TRẦN THỊ XÔ - ĐH Tổng hợp Nancy - CH Pháp

Giảng viên (TG)
Email:  tranthixo@gmail.com
Điện thoại:   0914 084 893

  ThS. ĐỖ ANH TUẤN

Giảng viên
Email:  tuanda@donga.edu.vn
Điện thoại:   0975.444.210

 
ThS. ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Giảng viên
Email:  xuandtt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.677.289

  ThS. HÀ CẨM THU

Giảng viên
Email:  thuhc@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.596.877

 
ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN - Astrakhan, LB Nga

Giảng viên
Email: vannth.cntp@donga.edu.vn
Điện thoại:   0977.208.958

  ThS. LÊ TẤT TRUNG HẢI

Giảng viên
Email:  hailtt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.538.985

 
 

 ThS. HOÀNG PHÚC HỒNG TRANG - ĐH Leuven - Vương quốc Bỉ


Giảng viên
Email:  tranghph@donga.edu.vn
Điện thoại:   0901.957.207

     

 

  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124 (máy nhánh: 106) 

   Website: http://donga.edu.vn/cntp