Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |        Nghiên cứu khoa học    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

1. THÔNG TIN CHUNG

    Tên chương trình:
        Tiếng Việt:    Công nghệ kỹ thuật ôtô
        Tiếng Anh:    Automotive Engineering Technology
    Ngành đào tạo:    Công nghệ kỹ thuật ôtô
    Mã ngành :        52 51 02 05
    Trình độ đào tạo:    Đại học
    Hình thức đào tạo:    Chính qui
    Thời gian đào tạo:    4 năm
    Quy trình đào tạo:      Theo học chế tín chỉ
    Thời lượng kiến thức toàn khóa:      128  tín chỉ
    Đối tượng tuyển sinh : Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và các quy định khác trong Đề án tuyển sinh của Trường.

2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

    Công nghệ kỹ thuật ôtô (CNKTOTO) ở Trường Đại học Đông Á  (ĐHĐA) là ngành học đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực cơ khí, động cơ đốt trong, điện - điện tử để có khả năng thiết kế, chế tạo các bộ phận cơ bản của ôtô; lắp ráp và khai thác kỹ thuật các loại xe cơ giới và máy động lực. Với định hướng ứng dụng, Chương trình đào tạo (CTĐT) đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận công việc chuyên môn và khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Mục tiêu chung : CTĐT trình độ đại học ngành CNKTOTO cung cấp cho  sinh viên  môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cần thiết để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự nghiệp phát triển cộng đồng xã hội.
              Mục tiêu cụ thể : Kỹ sư ngành CNKTOTO ở ĐHĐA có :
            (1)    Phẩm chất chính trị, đạo đức; ý thức phục vụ cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
            (2)    Năng lực vận dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên và kiến thức chuyên môn vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh, quản lý và đào tạo trong lĩnh vực CNKTOTO;
            (3)    kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết hiệu quả những vấn đề trong ngành CNKTOTO đáp ưng yêu cầu của xã hội.

4. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA

    A.    Kiến thức

        A1.    Nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
        A2.    Hiểu biết về văn hóa, xã hội và pháp luật.
        A3.    Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên.
        A4.     Có kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên môn.
        A5.    Nắm vững kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực CNKTOTO như : động cơ xăng, động cơ diesel, động cơ 4 kỳ, động cơ 2 kỳ; các hệ thống cơ khí - điện - điện tử ôtô.

    B.    Kỹ năng

       B1.    Thực hành tháo, lắp, kiểm tra, vận hành, chẩn đoán trạng thái kỹ thuật các hệ thống của ôtô tương đương trình độ thợ bậc 2/7.
       B2.    Thiết  kế mới hoặc cải hoán các bộ phận cơ bản của ôtô.
       B3.    Tổ chức thực nghiệm, phân tích và xử  lý số liệu thực nghiệm, kiểm định kỹ thuật ôtô.
       B4.    Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo từ bậc Trung cấp đến Đại học trong lĩnh vực CNKTOTO.
       B5.    Quản lý hoạt động kinh doanh và khai thác kỹ thuật ôtô.
       B6.    Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 450.
       B7.    Có năng lực tư duy và sáng tạo - đổi mới, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có khả năng đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên cơ sở phân tích và tổng hợp thông tin, có trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và quản lý.

   C.    Thái độ

      C1.    Có thế giới quan và nhân sinh quan khoa học.
      C2.    Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.
      C3.    Nhận thức rõ nhu cầu của xã hội đối với ngành CNKTOTO và ảnh hưởng của CNKTOTO đối với xã hội.

5. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

    Kỹ sư CNKTOTO có khả năng làm việc tại :
      •    Doanh nghiệp thiết kế, chế tạo, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa, kinh doanh và khai thác kỹ thuật xe cơ giới (ôtô, máy kéo, máy xúc, xe máy, v.v);
       •    Trạm Đăng kiểm xe cơ giới;
       •    Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp có ngành CNKTOTO;
       •    Cơ quan Nhà nước quản lý hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa, kinh doanh và khai thác kỹ thuật xe cơ giới.

6. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, THANG ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

    Quy trình đào tạo :  Theo quyết định số 43/2007 ban hành quy chế tổ chức đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ và thông tư  57/2012  ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế 43/2007.
    Thang điểm : Thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4
    Điều  kiện  tốt nghiệp :  Ngoài  các  điều  kiện  ghi  trong  quy  chế  và  thông  tư  sửa  đổi  nói trên, ĐHĐA yêu cầu thêm các điều kiện dưới đây:
      •    Có chứng chỉ tin học cơ bản theo quy định của thông tư 03/2014/TT- Bộ CNTT;
      •     Có  chứng  nhận  tiếng  Anh  tương  đương  TOEIC  450  điểm.

7. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ( File đính kèm)