Huongdan

  1. Để đăng được bài viết trên Diễn đàn trường Đông Á, bắt buộc bạn phải là thành viên chính thức (có tài khoản tại website Đông Á và tài khoản đó đã được kích hoạt).
  2. Tạo tài khoản mới:
tại đây.
  3. Xem hướng dẫn tạo tài khoản mới 
tại đây.
  4
. Đăng ký tạo box cho Khoa, Lớp, các Phòng - Ban trong trường. Xem chi tiết tại đây.
  
  *Chú ý:  - Khi đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản mới thì 24h sau mới đăng nhập được vào Diễn đàn.
                - Trước khi đăng bài viết cần đọc kỹ
các quy định của Diễn đàn.

(Mọi thắc mắc về tài khoản web (quên password, thay đổi thông tin...) xin gửi mail về địa chỉ: webmaster@donga.edu.vn).

Ban Quản trị.

 Forum
 
  Diễn đàn trường Đại Học Đông Á  KHOA XÂY DỰNG  Lớp 07XC1A  Quên mật khẩu chương trình đóng băng máy tính
Trước Trước
 
Next Next
Đăng bài mới 18/05/2009 3:05 CH
Đã giải quyết
  anonymous
0 posts
Mầm


Quên mật khẩu chương trình đóng băng máy tính  

Nếu bạn lỡ đóng băng ổ cứng mà quên mật khẩu thì nên
cach1
Nếu bản Deepfreeze dưới 5.6 thì có thể dùng Undeepfreeze để gỡ bỏ hoặc chạy bản admin lấy mã số token nhập vào cũng có thể gỡ bỏ được. Cũng có một cách khác có thể gỡ bỏ cho mọi version, cách làm như sau: Khởi động từ DOS vào thư mục WINDOWS\system32\drivers tìm đến file DeepFrz.sys đổi tên thành tên khác, ví dụ DeepFrz.sy_ Copy file disk.sys và đổi tên thành DeepFrz.sys ở cùng thư mục WINDOWS\system32\drivers. Khởi động lại máy vào windows, bây giờ sử dụng bình thường, có thể bỏ dấu tick ở trong startup và trong registry cũng như services thì có thể cài mới bản deep khác.
cach 2
Ban dung chuong trinh Uninstall Deepfree nay ne no se co tac dung nguoc lai voi deepfree http://www.box.net/shared/i8mih3rk8g

 

 
Trước Trước
 
Next Next
  Diễn đàn trường Đại Học Đông Á  KHOA XÂY DỰNG  Lớp 07XC1A  Quên mật khẩu chương trình đóng băng máy tính
Radio online
Select the search type
 
  • Site
  • Web