• Đại học Đông Á
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG GDTC
THÔNG TIN - THÔNG BÁO GDTC
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
THÔNG TIN - THÔNG BÁO GDQP
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG _ AN NINH
  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 63 Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài), Đà  Nẵng - ĐT: (84.511) 2221.124  

   Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp