Hợp đồng hosting cho Phòng Chăm sóc Sinh viên - Đại học Đông Á hết hạn vào 29-Thg4-2016. Hãy liên hệ chitp@donga.edu.vn để biết thêm chi tiết.