Sau đại học

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bối cảnh xã hội. Với nhiều kiến thức, kỹ năng được học từ chương trinh, người học sẽ nắm bắt cơ hội của tương lai và thẳng tiến trong nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực liên quan.

Giới thiệu Khoa Sau đại học

Với phương châm Nghiêm túc - Hiện đại - Hội nhập, Đại học Đông Á luôn nghiêm túc trong qúa trình đào tạo trình độ Thạc sĩ để đáp ứng tốt nhất các chuẩn mực của nghề nghiệp; chương trình đào tạo tiếp cận từ những Trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản và không ngừng cập nhật; môi trường học tập với những tiện nghi hiện đại, thân thiện và năng động; đội ngũ giảng viên có uy tín trong và ngoài nước

Sau đại hoc