Đại học liên thông

Cùng với nhiều chương trình đào tạo từ Đại học, Cao đẳng đến Thạc sĩ Đại học Đông Á đã liên tiếp tổ chức các khóa đào tạo Liên thông để đáp ứng nhu cầu được học tập, nâng cấp lên trình độ cao hơn của người học. Ở mỗi hình thức đào tạo, Đại học Đông Á đều xây dựng các khung chương trình chuẩn với thời gian phù hợp để học viên có thể vừa học vừa làm.

Nhiều hình thức Liên thông lên Đại học

Người học chỉ cần có bằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng Nghề hoặc Phiếu báo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, tất cả các bạn đều có thể đến Đại học Đông Á để tham gia Thi tuyển hoặc Xét tuyển học Liên thông lên Đại học.

Đại học liên thông

Thời gian Học tập và Học phí hợp lý

Sinh viên theo học chương trình Liên thông và Văn bằng 2 ở Đại học Đông Á học theo hình thức tín chỉ với mức học phí tương đồng với sinh viên chính quy. Với hình thức đào tạo này, sinh viên vừa được linh động lựa chọn các môn học, địa điểm lớp học phù hợp, vừa có thể lựa chọn thời gian học tập phù hợp với các kế hoạch sinh hoạt cá nhân.